Nen 2484 Draagbaar klimmaterieel

Op vrijwel elke bouwplaats en in vrijwel elk bedrijfsgebouw zijn trappen en ladders aanwezig. De gevolgen van een ongeluk met dit draagbaar klimmaterieel kunnen groot zijn. Vaak hebben mensen ernstig (blijvend) letsel na een val. Ook al zijn veel ongelukken met trappen en ladders het gevolg van het onjuiste gebruik van materialen, het is wel verstandig om te zorgen voor gekeurd klimmaterieel. De NEN 2484, een norm uitgegeven door de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, biedt een goede richtlijn over de keuring van trappen en ladders.

Wat valt er onder de NEN 2484? #

Onder de NEN 2484 vallen alle vormen van draagbaar klimmateriaal, zoals:

  • Trappen. Dit zijn alle vormen van draagbare trappen. Voorbeelden hiervan zijn werktrappen, dubbele trappen en bordestrappen.
  • Ladders. Dit betreft alle vormen van ladders die verplaatsbaar zijn. Bekende voorbeelden zijn reformladders, uitschuifladders en ladders voor dakwerk.

Vaste trappen vallen niet onder de NEN 2484. Hetzelfde geldt voor rolsteigers. Deze vallen onder de NEN 1004.

Alle trappen en ladders die in Nederland worden verkocht, moeten voldoen aan het Besluit Draagbaar Klimmaterieel. Dit geldt zowel voor materieel dat verkocht wordt aan particulieren in een bouwmarkt, als om materieel dat via specialistische bedrijven wordt verkocht. In dit besluit staan eisen over het ontwerp, de inzet en het onderhoud van klimmaterieel.

Het is belangrijk om te weten dat er geen harde verplichting is om aan de NEN 2484 te voldoen. Wel is een verplichting om ervoor te zorgen dat er een veilige werkomgeving is. Hier hoort bij dat het klimmaterieel in goede staat is. Als je dit kunt garanderen door een andere norm te gebruiken, bijvoorbeeld een Duitse standaard, dan is dit ook goed.

Bij een ongeval zal de Arbeidsinspectie dan ook altijd een onderzoek instellen naar het klimmaterieel. Hierbij kijkt de inspecteur niet alleen naar het onderhoud van de trappen en ladders, maar ook of het gebruik aansluit bij het beschikbare materieel.

Verplichtingen volgens de norm #

De NEN 2484 stelt een groot aantal eisen aan de staat van trappen en ladders. De belangrijkste eis dat een ladder moet voldoen aan het Besluit Draagbaar Klimmaterieel. Officieel is er ook een verplichting dat er een handleiding aanwezig is. Daar deze in de praktijk vaak ontbreekt, is dit geen hard criterium meer voor afkeur.

Eisen bekwaamheid keurmeester #

De keuring volgens de NEN 2484 dient plaats te vinden door een deskundig persoon. Er zijn verder geen eisen gesteld. Dit kan dus een medewerker uit het bedrijf zelf zijn. Er is zelfs geen eis dat de deskundige medewerker een cursus heeft gevolgd. Als bedrijf doe je er wel verstandig aan om te onderbouwen waarom de keurmeester deskundig is.

Nen 2484

Hoe vaak moet er gekeurd worden? #

Ondanks dat er geen verplichting is om trappen en ladders te keuren volgens de NEN 2484, is het dus wel aan te raden. Er is geen keuringsfrequentie vastgelegd, maar veel bedrijven keuren hun klimmaterieel eens per jaar, zodat zij kunnen aantonen dat zij hun werknemers een veilige werkplek bieden.

Belangrijkste inspectiepunten NEN 2484? #

Tijdens een keuring wordt grofweg gekeken naar de volgende zaken:

  • Het functioneren van het klimmateriaal. Functioneert de ladder of trap en kunnen alle bewegende onderdelen vrijuit bewegen.
  • Is de trap nog recht? Als een trap kromgetrokken is, dan functioneert deze vaak niet goed meer. Er mag ook niet te veel speling in een trap of ladder zitten.
  • Is de trap schoon? Een houten trap mag bijvoorbeeld niet overgeschilderd worden.
  • Wat is de staat van het materiaal? Is er sprake van roest? Zijn eventuele kabels en touwen nog voldoende dik? Is de antisliplaag nog aanwezig.
  • Voldoen de afmetingen aan het Besluit Draagbaar Klimmaterieel?

Het registreren van keuringen #

Minstens zo belangrijk is dat de uitkomsten van de keuring wel goed worden geregistreerd. Doe je dit niet, dan kun je niet aantonen dat je je medewerkers een veilige werkplek hebt geboden.

Toolagger is software die jou helpt om het overzicht te houden over jouw klimmaterieel. In deze software houd je eenvoudig per item de resultaten van de keuring bij. Wanneer het tijd is voor een nieuwe keuring, krijg je hiervan een bericht.

Wat vind je van dit artikel?
Updated on 01/05/2024