Tooltagger API

Wij bieden de mogelijkheid om data op te halen via onze API’s. Bepaal zelf waar je mee wil koppelen, ontsluit alle Tools data in Tooltagger. De opties zijn eindeloos!

Autorisatie #

1. Via Account > API > Api key genereren maak je een api key aan. #

2. Stuur met ieder request de volgende header mee : #

x-api-key : TT-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Get/clientapi/tool #

https://app.tooltagger.com/clientapi/tool?where.name=&where.inactive=false&orderBy=ValidityDate&descending=false&skip=0&take=50
 • skip=0 Paginering. Met 0 haal je de eerste pagina op.
 • take=50 Paginagrootte. Default = 10, Max = 50.
 • where.inactive=false Toon alleen actieve tools.
 • where.naam=search Zoekt op de naam, code of veld van een tool, categorie, locatie, manager.
 • where.CategoryId=0 Filter o.b.v. categorie.
 • where.LocationId=0 Filter o.b.v. locatie.
 • where.CustomerId=0 Filter o.b.v. klant.
 • where.CompanyId=0 Filter o.b.v. inspectiebedrijf.
 • where.ExpiryDateFrom=2000-12-01 Filter op verloopdatum (vanaf).
 • where.ExpiryDateTill=2000-12-01 Filter op verloopdatum (tot).
 • orderBy=ValidityDate OrderBy, [ValidityDate of Code].
 • descending=false Ascending of Descending.

Resultaat #

{
  "id": 1,
  "code": "ToolCode",
  "name": "ToolName",
  "status": "Passed",
  "categoryId": 1,
  "locationId": 1,
  "managerId": "",
  "companyId": 1,
  "customerId": 1,
  "inactive": false,
  "tenantId": 1,
  "validityDate": "2000-12-01T00:00:00",
  "category": { ... },
  "location": { ... }, 
}
Wat vind je van dit artikel?
Updated on 21/11/2023