NEN 2559 Draagbare blustoestellen

Draagbare blustoestellen spelen een belangrijke rol in de bestrijding van brand. Beginnende brandjes kunnen snel worden geblust. Hiermee voorkom je veel schade en beperk je de kans op slachtoffers. Het is dan ook niet voor niets dat het verplicht is om draagbare blustoestellen regelmatig te keuren. Alleen zo weet je zeker dat je brandblussers het goed doen op het moment dat je ze echt nodig hebt. De eisen voor de keuring van draagbare blustoestellen is geregeld in de NEN 2559.

Wat valt er onder draagbare blustoestellen? #

Onder draagbare brandblusapparaten vallen brandblussers die draagbaar zijn. Het maximumgewicht van deze blusapparaten is meestal 10-12kg. De meest gebruikte typen handbrandblussers zijn:

 • Poederblussers: Deze brandblussers zijn geschikt voor veel verschillende soorten branden. Het poeder richt wel veel nevenschade aan en heeft nauwelijks een koelend effect.
 • Schuimblussers: Worden vooral gebruikt voor het blussen van vaste stoffen en vloeistoffen. Schuimblussers zijn duurder dan poederblussers, maar er kan langer mee geblust worden. Doorgaans ontstaat er minder nevenschade.
 • CO2-blussers: Deze brandblussers werken doordat zij de zuurstoftoevoer van een brand stoppen. Er is weinig tot geen nevenschade, maar er is een training nodig om deze blussers goed te kunnen gebruiken.

Het moge duidelijk zijn dat niet alle blustoestellen onder de NEN 2559 vallen. Er zijn vier andere normen die van toepassing zijn op brandblussers.

 • NEN 2659: Dit betreft een norm voor verrijdbare bluswagens. De keuringscriteria zijn vergelijkbaar met die uit de NEN 2559.
 • NEN 671-3: Norm op het gebied van brandslanghaspels. Deze vind je vaak in panden met een vloeroppervlak groter dan 500m2. Deze brandslangen hebben een voortdurende watertoevoer.
 • NEN 1594: Normen op het gebied van droge blusleidingen. Deze blusleidingen vind je vrijwel alleen in hoge gebouwen. Droge blusleidingen zorgen ervoor dat brandweer sneller in actie kan komen bij brand.
 • NEN 4001: Deze norm bepaalt hoeveel bluscapaciteit er in een gebouw aanwezig moet zijn.

Verplichtingen volgens de NEN 2559 #

De NEN 2559 stelt vooral eisen aan het onderhoud van de blustoestellen. Tijdens deze onderhoudsbeurten wordt een toestel uiteraard grondig geïnspecteerd. Kapotte brandblussers kunnen zo worden vervangen of gerepareerd.

 • Eens per jaar vindt er onderhoud plaats. Tijdens dit jaarlijkse onderhoud wordt de brandblusser uitgebreid geïnspecteerd, en gereinigd.
 • Eens in de vijf jaar vindt er uitgebreid onderhoud plaats. Tijdens dit wordt het hele apparaat uit elkaar gehaald om te controleren op beschadigingen.
 • Bij de revisie eens in de tien jaar wordt de brandblusser volledig gedemonteerd. Er worden enkele proeven uitgevoerd om te beoordelen of de brandblusser nog veilig is. Zo wordt het schuim- of gasreservoir onder druk gezet.
 • Na twintig jaar is de levensduur van een draagbaar blustoestel verstreken en wordt het buiten gebruik gesteld.

Het is verplicht om op de brandblusser een aanduiding aan te brengen waarop staat wanneer het middel voor het laatst is onderhouden of gekeurd. Het is verstandig om op een andere plaats ook een registratie bij te houden.

Eisen bekwaamheid inspecteur #

Het is niet mogelijk om een keuring van blusapparatuur zelf uit te voeren. Een keuring volgens de NEN 2559 mag alleen worden gedaan door een REOB-erkend onderhoudsbedrijf.

Wat is de keuringsfrequentie? #

Tot 2012 was het verplicht om de blusmiddelen eens in het jaar te keuren. Tegenwoordig hoeft een keuring nog maar eens in de twee jaar uitgevoerd te worden.

Toch kunnen er situaties zijn waarin het wel nodig is om jaarlijks te keuren. Er zijn bijvoorbeeld verzekeraars die dit in hun voorwaarden hebben staan.

Inspectiepunten van NEN 2559? #

Tijdens de inspectie van draagbaar blusmateriaal, worden onder andere de volgende punten bekeken:

 • Een visuele controle op beschadigingen en roest.
 • Verzegeling van het apparaat
 • Leeftijd van het apparaat – als er geen productiedatum bekend is, wordt de brandblusser afgekeurd.
 • Afdichting
 • Gewicht
 • Staat van de slang en spuitmond

Bij het groot onderhoud en de revisie worden deze punten extra gecontroleerd, bijvoorbeeld met een beproeving.

Het registreren van keuringen #

Het is verstandig om de bevindingen van de brandblusser keuring bij te houden in een extern systeem, zoals de applicatie Tooltagger. Zo kun je altijd aantonen dat jouw brandblussers aan de eisen hebben voldaan.

Wat vind je van dit artikel?
Updated on 30/01/2024