NEN 671-3 Brandslanghaspels

In grotere gebouwen zijn vaak brandslanghaspels aanwezig. Deze lange brandslangen hebben continu waterdruk. Met deze brandslangen is het mogelijk om beginnende branden in de kiem te smoren. Omdat de brandslanghaspels een belangrijke rol spelen in de brandbestrijding, is het nodig om deze regelmatig te keuren. Alles over deze keuring is vastgelegd in de NEN 671-3

Wat valt er onder de NEN 671 voor brandslanghaspels? #

Brandslanghaspels zijn vaste brandslanghaspels die ‘aan het gebouw’ bevestigd zijn. De brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding. Lengte van de slang is vaak twintig meter of meer. Je vindt brandslanghaspels doorgaans in gebouwen met een vloeroppervlak groter dan 500m2. In hoge gebouwen zijn vaak droge blusleidingen aanwezig.

In de norm NEN 671-3 worden twee verschillende installaties onderscheiden:

 • Brandslanghaspels met een vormvaste slang. Dit wil zeggen dat de slang een ronde vorm houdt als er geen water in de slang staat, net zoals een tuinslang.
 • Brandslanghaspels met een plat oprolbare slang: Deze slangen zijn flexibel en worden ‘opgevouwen’ op het moment dat de brandslang wordt opgerold.

Het moge duidelijk zijn dat niet alle blustoestellen onder de NEN 671 vallen. Er zijn vier andere normen die van toepassing zijn op brandblussers.

 • NEN 4001: Deze norm bepaalt hoeveel bluscapaciteit er in een gebouw aanwezig moet zijn.
 • NEN 2559: Deze norm is van toepassing op draagbare blusapparaten. Dit zijn de bekende rode brandblussers die in veel gebouwen aan de muur hangen. Deze norm is van toepassing op brandblussers op basis van CO2, poeder of blusschuim.
 • NEN 2659: Dit betreft een norm voor verrijdbare bluswagens. De keuringscriteria zijn vergelijkbaar met die uit de NEN 2559.
 • NEN 1594: Normen op het gebied van droge blusleidingen, zoals die vaak worden gebruikt in hoge gebouwen.

Verplichtingen volgens de norm #

De NEN 671-3 stelt dat beide soorten brandslanghaspels regelmatig worden gekeurd.

 • Eens per jaar vindt er een controlemoment plaats. Tijdens dit controlemoment wordt de installatie uitgebreid geïnspecteerd en gereinigd. Waar nodig vindt er onderhoud plaats.
 • Eens in de vijf jaar vindt er een beproeving plaats. Hierbij wordt de brandslang onder maximale druk gezet.

Het is verplicht om op de installatie een aanduiding aan te brengen waarop staat wanneer het middel voor het laatst is onderhouden of gekeurd. Het is verstandig om op een andere plaats ook een registratie bij te houden.

Wie mag een keuring uitvoeren? #

Net als bij andere normen rondom brandblusapparatuur, geldt ook voor de NEN 671-3 dat een keuring uitgevoerd moet worden door een REOB-erkend onderhoudsbedrijf. Het is dus niet mogelijk om de keuringen zelf te doen.

Hoe vaak moeten brandslanghaspels gekeurd worden? #

Afwijkend aan andere normen rondom het keuren van draagbare of verrijdbare blusapparatuur, is dat de brandslanghaspels jaarlijks gekeurd moeten worden. Eens in de vijf jaar wordt de installatie beproefd door de maximale waterdruk op het systeem te zetten.

Wat zijn de belangrijkste inspectiepunten in NEN 671-3 #

Tijdens de inspectie van brandslanghaspels worden de volgende onderdelen bekeken:

 • Toegankelijkheid van de installatie. Is de installatie aangeduid met een pictogram?
 • Is er een zichtbare handleiding en zijn de productiegegevens van de brandslanghaspel goed zichtbaar?
 • Controle op zichtbare gebreken, bijvoorbeeld door roest of lekkage.
 • Uitrollen van de slang en controle op haarscheurtjes. De keurmeester kijkt ook of de geleider van de brandslang goed werkt.
 • Controle van de kraan. Is de kraan makkelijk te openen en af te sluiten?
 • Controle van toevoerleiding en waterdruk? Is het debiet van de brandkraan minimaal 1.3 m3 per uur?

Het registreren van keuringen #

Na afloop van de keuring wordt er een etiket aangebracht op de brandslanghaspel. Het is echter verstandig om de bevindingen van de keuring ook bij te houden in een extern Voorbeeld van zo’n systeem is Tooltagger materieelbeheer. Door deze registratie kun je altijd aantonen dat je brandslanghaspels tijdig en juist gekeurd waren. Het systeem geeft automatisch een herinnering als de brandslanghaspels weer moeten worden gekeurd.

Wat vind je van dit artikel?
Updated on 01/05/2024