Defecten registreren

Defect registreren na inspectie #

Naast het uitvoeren van inspecties van gereedschappen en materieel, biedt Tooltagger de mogelijkheid om defecten te melden.

1. Defect melden #

Naam. Dit veld is verplicht. Beschrijf kort wat er mankeert.
Omschrijving. Vul hier een uitgebreide omschrijving en je bevindingen in.

image 14

2. Status invullen #

Bij het opslaan heb je 3 keuzes.

Defect melden. Dit gereedschap is defect. Er moet een herstel / reparatie plaatsvinden.
Defect & hersteld. Heb je een defect (direct) opgelost?
Definitief afkeuren. Gebruik de afgekeurd status om een gereedschap definitief af te schrijven.

image 15

3. Defect oplossen #

Ga vanuit het zoekscherm naar een tool met een defect. Hier vind je alle defecten in één overzicht. Klik op het onopgeloste defect en vervolgens op ‘oplossen’.

image 16

4. Opnieuw inspecteren. #

Let op! Je kan pas nieuwe inspecties uitvoeren nadat alle defecten voor een gereedschap zijn opgelost.

Wat vind je van dit artikel?
Updated on 01/05/2024