nen2484-keuring

Keuren trappen en ladders

Vrijwel dagelijks gebeuren er ongelukken met trappen en ladders. Heel vaak komen deze ongelukken niet door gebrekkig materieel, maar vaak is de manier van werken de oorzaak. Toch is het voor bedrijven enorm belangrijk om te zorgen voor deugdelijk klimmaterieel. Zo creëer je als bedrijf een veilige werkomgeving voor medewerkers.

Wat valt er onder trappen en ladders?

Onder trappen en ladders vallen alle soorten draagbaar klimmaterieel, zoals:

 • Trappen: hieronder vallen bijvoorbeeld werktrappen, bordestrappen en dubbele trappen.
 • Ladders: Bijvoorbeeld dakladders, reformladders en telescopische ladders.

Rolsteigers zijn doorgaans niet draagbaar en vallen onder een eigen regime.

Welke normen zijn relevant?

In de warenwet is geregeld dat trappen en ladders moeten voldoen aan de eisen gesteld in het Besluit Draagbaar Klimmaterieel. Hierin staan eisen genoemd over het gebruik, onderhoud en ontwerp van trappen en ladders. Klimmateriaal dat niet aan dit besluit voldoet, mag niet worden verkocht, ook niet aan particulieren. In de praktijk voldoet dus vrijwel iedere trap of ladder aan deze regelgeving.

De NEN 2484 is een norm die gaat over de wijze waarop trappen en ladders geïnspecteerd zijn. Tot 2007 was het een harde eis dat trappen en ladders voldeden aan deze norm. Inmiddels er geen verplichting meer. Toch zal de Arbeidsinspectie na een ongeval onderzoek doen of het klimmaterieel wel veilig genoeg was.

De Arbeidsinspectie kijkt hierbij verder dan alleen goed- of afkeur van de trappen of ladders. Er wordt na een ongeval ook nadrukkelijk gekeken of het gebruikte materieel geschikt was voor het gebruik. Om deze reden keuren de meeste bedrijven hun trappen en ladders volgens de NEN 2484 of een vergelijkbare norm. Op rolsteigers is de NEN 1004 van toepassing.

Keuren trappen en ladders

Hoe vaak moet er gekeurd worden?

Als gezegd is er dus geen harde verplichting om trappen en ladders te keuren, maar is het wel verstandig om dit te doen. De meeste organisaties houden een keuringsfrequentie aan van eens per jaar. Bij grote risico’s kan het verstandig zijn om vaker te keuren.

Wat zijn de belangrijkste inspectiepunten?

Tijdens een keuring vindt er een uitgebreide inspectie plaats aan de ladders en trappen. Deze inspectie begint met een grondige visuele controle waarin het klimmaterieel wordt gecontroleerd op beschadigingen en slijtage.

Verderop in de keuring worden de belangrijkste onderdelen bekeken. Een kleine greep uit de punten:

 • Is de antisliplaag op het loopvlak nog intact?
 • Zijn de afdekdoppen aanwezig en goed gemonteerd
 • Is er sprake van verkleuring van het aluminium?
 • Zijn de verbindingen in de ladder in goede staat?
 • Is de ladder nog recht?

Wat heb je nodig om een inspectie te doen?

De volledige keuring is eenvoudig uit te voeren zonder specialistisch gereedschap. De keuring gebeurt grotendeels met het blote oog of met gangbaar gereedschap zoals een waterpas of een schuifmaat. De norm vereist geen beproevingen en het is dus bijvoorbeeld niet nodig om een test te doen met een proeflast.

Wie mag trappen en ladders keuren?

Er is vastgelegd in de Arbowet dat de keuring dient plaats te vinden door een deskundige persoon. Dit kan iemand zijn die bij een deskundig bedrijf werkt, maar dit hoeft niet. In principe is er zelfs geen eis dat de keurmeester een cursus heeft afgerond. Het is wel van belang dat je bij een inspectie aan kunt tonen dat de keurmeester deskundig was.

Wat zijn de eisen met betrekking tot registratie?

De bewijslast voor het technisch in orde zijn van het klimmaterieel ligt bij de werkgever. Het is dus van groot belang dat je een goede administratie bijhoudt. Hierin moeten in ieder geval de volgende zaken opgenomen zijn.

 • Lijst van gebruikte trappen en ladders
 • Datum waarop de keuringen hebben plaatsgevonden
 • Is het materiaal goed- of afgekeurd?
 • Nadere bevindingen van de controles
 • Documentatie over bekwaamheid van de keurmeester

Tooltagger is software die jou helpt bij deze registratie. In deze applicatie houd je eenvoudig de bevindingen van de keuringen bij. Als trappen of ladders opnieuw gekeurd moeten worden, dan krijg je hier tijdig een notificatie over.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *