image 9

Is het keuren van ladders en trappen verplicht?

Bij het gebruik van ladders en trappen in een professionele omgeving staat veiligheid voorop. Wij zijn ons ervan bewust dat men vaak twijfelt of het keuren van dit klimmateriaal een verplicht onderdeel is van de veiligheidsregelgeving. Het antwoord is duidelijk: ja, het regelmatig keuren van ladders en trappen is een vereiste volgens de Arbo-wetgeving. Deze wetgeving is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat werknemers veilig hun werkzaamheden uit kunnen voeren en dat de arbeidsmiddelen waarmee zij werken in goede staat verkeren.

image 8

De frequentie van deze keuringen is veelal jaarlijks vastgesteld. Dit is geen willekeurige termijn; het biedt een consistent tijdskader waarbinnen professioneel gebruikt klimmateriaal door een deskundig persoon beoordeeld en goedgekeurd moet worden. De uitvoering van de keuring, gedaan door een deskundige, omvat een inspectie van verschillende veiligheidsaspecten en dient onder meer de stabiliteit en de algehele staat van het materiaal te waarborgen. Het niet naleven van deze verplichting kan risico’s voor de veiligheid van werknemers met zich meebrengen en kan tevens leiden tot juridische consequenties voor de werkgever.

Belangrijke Inzichten

  • Het jaarlijks keuren van ladders en trappen is verplicht volgens de Arbo-wet.
  • Een deskundig persoon moet de keuring van klimmateriaal uitvoeren.
  • Regelmatige keuring draagt bij aan de veiligheid en voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

Verplichtingen en Normen

image 9

In onze uiteenzetting over de veiligheidsvoorschriften voor ladders en trappen, leggen we de nadruk op de wettelijke eisen en standaarden. Deze zijn cruciaal voor het waarborgen van veiligheid op de werkvloer en het vermijden van gevaar.

Arbowet en Verantwoordelijkheden

De Arbowet schrijft voor dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor het bieden van een veilige werkomgeving, wat inclusief het keuren van arbeidsmiddelen is. Het gebruik van ladders en trappen moet voldoen aan de arbobesluit normen, welke de veiligheid van werknemers moeten garanderen tijdens het werken op hoogte.

Warenwet en Normen

Volgens het Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel moeten ladders en trappen, ook als zij door particulieren worden gebruikt, voldoen aan de gestelde normen. Hieronder vallen de Europese norm EN 131 en de NEN 2484, die specifieke richtlijnen bevatten voor veilig gebruik, inspectie en onderhoud.

Inspectie en Keuring

Een jaarlijkse keuring is verplicht voor professioneel gebruikte ladders en trappen. Tijdens deze keuring wordt het klimmaterieel beoordeeld door een deskundige. Een geldige keuringssticker toont aan dat het materieel veilig bevonden is. De arbeidsinspectie kan toezien op de naleving van deze verplichtingen.

Uitvoering van de Keuring

image 10

Bij het zorgen voor een veilige werkplek is de keuring van klimmaterieel zoals ladders, trappen en rolsteigers onontbeerlijk. Dit is niet alleen een kwestie van veiligheid, maar ook een verplichting volgens de Arbo-wetgeving.

Procedure en Frequentie

Wij adviseren bedrijven dat klimmaterieel minstens eens per jaar grondig moet worden geïnspecteerd. Voor situaties waarin klimmaterieel intensief gebruikt wordt, kan een frequentere inspectie noodzakelijk zijn, zodat de veiligheid continu gewaarborgd blijft. De procedure start met een visuele inspectie en loopt door tot een meer gedetailleerde controle waarbij specifieke onderdelen zoals de sporten van een ladder of de platforms van een rolsteiger nauwkeurig worden bekeken op slijtage of schade.

Keuring door Deskundigen

De inspectie dient uitgevoerd te worden door een deskundige. Deze kan bijvoorbeeld een gecertificeerd keurmeester zijn die aantoonbare ervaring heeft met het keuren van arbeidsmiddelen, waaronder draagbaar klimmaterieel zoals dakladders. De deskundige beoordeelt of reparatie noodzakelijk is en of het klimmaterieel nog voldoet aan de gestelde veiligheidseisen. Een keuring door iemand die niet als deskundig kan worden gezien is niet geldig.

Documentatie en Registratie

Na de keuring wordt een keuringsrapport opgesteld en dient er een registratie te worden bijgehouden. Dit kan digitaal zijn of in een onderhoudslogboek. Elk gekeurd item krijgt een keuringssticker met daarop de datum van de volgende keuring. Het is essentieel dat deze informatie altijd opvraagbaar is, bijvoorbeeld per email of via het intranet van het bedrijf. Deze registratie is niet alleen belangrijk voor de veiligheid maar ook voor de aansprakelijkheid van de fabrikant en het bedrijf.

Veelgestelde vragen

image 11

Binnen ons werkveld krijgen we vaak vragen over de verplichtingen en normen omtrent het keuren van ladders en trappen. Hieronder behandelen we de meest gestelde vragen.

Wat houdt de NEN 2484 norm in voor het keuren van ladders en trappen?

De NEN 2484 norm specificeert de eisen voor ontwerp, fabricage, en de keuringseisen voor ladders en trappen. Het zorgt ervoor dat het klimmaterieel veilig te gebruiken is volgens de Nederlandse veiligheidsstandaarden.

Zijn er specifieke soorten ladders of trappen die gekeurd moeten worden volgens de Nederlandse wetgeving?

Volgens de Nederlandse wetgeving dienen alle draagbare ladders en trappen die professioneel worden gebruikt, te worden gekeurd. Dit betekent dat ongeacht het type, als het wordt gebruikt in een professionele setting, keuring noodzakelijk is.

Wat zijn de verplichtingen voor bedrijven aangaande de keuring van ladders en trappen?

Bedrijven zijn verplicht om te zorgen dat de ladders en trappen die binnen hun bedrijf gebruikt worden, voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen en jaarlijks geïnspecteerd worden door een deskundige.

Hoe vaak moet een ladder of trap gekeurd worden om aan de NEN 2484 norm te voldoen?

Om aan de NEN 2484 norm te voldoen, is het vereist om ladders en trappen ten minste één keer per jaar te laten keuren.

Met welke kosten moet men rekening houden bij het laten keuren van ladders en trappen?

De kosten voor het keuren van ladders en trappen kunnen variëren afhankelijk van de aanbieder, de hoeveelheid en de complexiteit van het klimmaterieel. Het is raadzaam om offertes op te vragen voor een accurate inschatting van deze kosten.

Wat omvat een keuring volgens de NEN 2484 / EN 131 norm voor ladders en trappen?

Een keuring volgens de NEN 2484 / EN 131 norm omvat een beoordeling van de algehele staat, slijtage, schade, en de veiligheid van het klimmaterieel om te verzekeren dat het voldoet aan de veiligheidseisen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *