nen3140-keuren

Keuren elektrisch gereedschap

Als bedrijf wil je altijd veilig werken. Dit betekent dat je naast goed onderhoud ook regelmatig keuringen van gereedschap moet uitvoeren. Met deze keuringen zorg je ervoor dat het materieel dat jij en je personeel gebruiken altijd veilig en werkend is. Zo voorkom je onveilige situaties en kapot materieel. Hierdoor bespaar je onnodige kosten en geef je medewerkers een veilige werkomgeving.

Wat is elektrisch gereedschap?

Onder elektrisch gereedschap worden alle elektrische apparaten verstaan die in gebruik zijn op de werkvloer. Omdat deze apparaten mogelijk een gevaar opleveren, moeten deze regelmatig worden gekeurd.

Het volgende materieel valt onder elektrische gereedschap:

 • Elektrische handgereedschappen (bijv. handboormachines of slijptollen)
 • Stationaire en verplaatsbare elektrische apparaten. Hieronder vallen ook apparaten die niet direct van belang zijn voor de bedrijfsvoering, zoals een koffieapparaat of een magnetron in de kantine.
 • Verplaatsbare verlichting
 • Verplaatsbare stroomleidingen en verdeelinrichtingen, zoals bouwstroomkasten en verlengsnoeren

Keuringsnormen voor elektrisch gereedschap

Voor het keuren van elektrisch gereedschap zijn twee normen van belang. Deze normen zijn er om de veiligheid van elektrisch materieel te borgen. In het geval van elektrisch gereedschap gelden twee NEN normen. NEN1010 en NEN 3140. Deze normen worden vastgesteld door Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut. Deze normen maken internationale handel, innovatie en efficiëntie op een veilige manier mogelijk. De NEN1010 is een eenmalige keuring voor elektrische installaties die nieuw aangelegd of ingrijpend vernieuwd zijn. De NEN 3140 is een periodieke keuring voor elektrische apparatuur die al in gebruik is.

De NEN 1010 is niet altijd verplicht. In arbeidssituaties is het wel verplicht om te voldoen aan de NEN 3140 of een vergelijkbare norm. Bovendien stellen sommige verzekeraars in hun voorwaarden als eis dat er een keuring volgens de NEN 1010 of 3140 is gedaan. Los van de keuringseisen is het belangrijk om de werking van elektrische apparaten regelmatig te controleren.

Keuren elektrisch gereedschap

Keuringseisen

Aan de keuring volgens de NEN 3140 worden een aantal eisen gesteld.

 • Het is voor de gebruiker duidelijk dat het elektrische apparaat veilig is in het gebruik. Dit kan bijvoorbeeld worden aangegeven door een sticker op het apparaat.
 • Er is een visuele controle geweest van het apparaat. De keurmeester bekijkt bijvoorbeeld of de bedrading en de schakelaars in goede staat zijn. Hij stelt ook vast of het elektrische apparaat past bij het huidige gebruik.
 • Er is een controle door middel van een meting of een beproeving (een test). In de metingen en beproevingen bekijkt de keurmeester onder andere of de veiligheidsvoorzieningen binnen een apparaat goed werken. Ook wordt de isolatie- en aardweerstand van het apparaat doorgemeten. Het is afhankelijk van het type installatie welke meetapparatuur hiervoor gebruikt wordt.
 • De keuring dient plaats te vinden door een vakbekwaam persoon. Dit is iemand die een elektrotechnische vakopleiding heeft gevolgd en die een aanvullende inspectiecursus heeft afgerond. Er zijn verschillende bedrijven die inspectiediensten aanbieden.
 • Er is een rekenmethode om te bepalen hoe vaak de apparaten gekeurd wordt. Over het algemeen wordt eens per jaar gezien als veilige ondergrens.

Het registreren van keuringen

Het is belangrijk dat je een deugdelijke registratie bijhoudt van de gekeurde gereedschappen. Hierdoor kan je op ieder moment aantonen dat het elektrisch materieel dat je gebruikt ook daadwerkelijk veilig is. Een goede registratie bestaat uit:

 • Overzichtslijsten met de gekeurde middelen
 • Certificaten van de keurmeester
 • Bevindingen van de beproevingen en metingen
 • Een gedetailleerd verslag van de visuele controles
 • Gegevens over de kalibratie van gebruikte instrumenten

Toolagger gereedschapbeheer is software waarmee jij controle houdt over het keuren van elektrisch gereedschap. Je voldoet hiermee automatisch aan de registratieplicht voor de NEN 3140 en je krijgt een signalering als een apparaat gekeurd moet worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *