image 4

Hoe vaak moet je elektrisch gereedschap keuren?

In het kader van veilig werken is het van cruciaal belang om regelmatig ons elektrisch gereedschap te keuren. Dergelijke keuringen zorgen ervoor dat alle arbeidsmiddelen in optimale staat blijven en veiligheidsrisico’s beperkt worden. Volgens de NEN 3140-norm, die door de Arbowet wordt onderschreven, moeten elektrische arbeidsmiddelen minimaal eens per jaar geïnspecteerd worden door een bevoegde keurmeester.

image 4

De keuring van elektrisch gereedschap is niet alleen een verplichting; het is een fundament voor het waarborgen van een veilige werkomgeving. Tijdens de keuring worden technische aspecten en veiligheidsnormen grondig gecontroleerd. Door dit jaarlijks te doen, zorgen we dat de kans op ongevallen geminimaliseerd wordt en dat wij voldoen aan wettelijke verplichtingen en normen zoals vastgesteld in de NEN 3140.

Belangrijkste inzichten

  • Jaarlijkse keuring van elektrisch gereedschap is essentieel voor de veiligheid.
  • De NEN 3140-norm dicteert de keuringsprocedures van onze arbeidsmiddelen.
  • Keuringen verzekeren conformiteit met wettelijke veiligheidseisen.

De noodzaak van keuringen

image 5

Het zorgen voor de veiligheid van elektrisch gereedschap is essentieel, en keuringen spelen hierbij een cruciale rol. Laten we de belangrijke aspecten van deze verplichting onder de loep nemen.

Standaarden en wetgeving

Volgens de Arbowetgeving zijn we verplicht om veilig gereedschap te gebruiken. Dit betekent dat al het elektrisch gereedschap moet voldoen aan de NEN 3140 norm, die de wet voorschrijft als de passende inspectiemethode.

Veiligheidsrisico’s en preventie

Het regelmatig keuren van elektrisch gereedschap vermindert het risico op onveilige situaties zoals elektrocutie, brandwonden en explosiegevaar. Preventieve maatregelen omvatten grondige inspecties en het gebruik van geschikte beschermingsmiddelen.

Verantwoordelijkheden van de werkgever

De werkgever is verantwoordelijk voor het naleven van de Arbowet en het Arbobesluit. Dit houdt in dat zij moeten zorgen voor periodieke keuring en onderhoud van alle elektrische handgereedschappen en apparaten.

Criteria voor keuringen van elektrisch gereedschap

De NEN 3140 keuring vereist een check op aspecten zoals de staat van verlengsnoeren en zichtbare beschadigingen. Inspectie omvat visuele beoordeling, metingen en beproevingen.

Het keuringsproces

Een NEN 3140 keuring omvat een reeks stappen: van visuele inspectie tot het uitvoeren van diverse metingen en beproevingen. Elke stap is erop gericht om de veiligheid van elektrisch gereedschap te verzekeren.

Deskundigheid en keurmeesters

Een keuring moet worden uitgevoerd door een deskundig keurmeester of een onafhankelijke keuringsinstantie zoals TÜV Nord. Deze deskundigen zijn getraind om de correcte onderhoudsnormen toe te passen en de veiligheid te waarborgen.

Gevolgen van niet keuren

Als niet aan de keuringseisen wordt voldaan, kan de Arbeidsinspectie boetes uitdelen. Daarnaast bestaat het risico dat ongekeurde arbeidsmiddelen leiden tot acuut gevaar op de werkvloer.

Praktische uitvoering van keuringen

image 6

In onze aanpak richten we ons op de essentiële elementen van het keuringsproces van elektrisch gereedschap, om zo te voldoen aan de voorschriften en zekerheid te bieden voor veilig gebruik.

Periodieke keuring en intervallen

Elektrisch gereedschap dient minimaal één keer per jaar gekeurd te worden conform de NEN 3140 norm, die de veiligheid van bedrijfsvoering van elektrische installaties waarborgt. Voor sommige apparaten of in bepaalde werkomgevingen kan de frequentie hoger liggen, mede bepaald door de risico-inschatting van de verzekeraar of onderhoudsdienst.

Documentatie en certificering

Na elke keuring wordt een rapport opgesteld dat dient als certificaat van keuring. Het is cruciaal dat alle keuringen worden vastgelegd in een formulier of systeem voor periodieke signalering wanneer een volgende keuring noodzakelijk is. Deze documentatie bewijst dat apparatuur veilig is voor gebruik.

Training en deskundigheidsontwikkeling

Om kwalitatief goede keuringen te waarborgen, is het belangrijk dat de keuringsdeskundigen over het juiste diploma beschikken. Cursussen zoals een VCA-opleiding zorgen voor de nodige deskundigheidsontwikkeling. Medewerkers van bijvoorbeeld GECO Service worden getraind om keuringen correct en volgens de laatste standaarden uit te voeren.

Het kiezen van een keuringsinstantie

Het selecteren van een gekwalificeerde keuringsinstantie is een belangrijke stap. Een leverancier met een goede reputatie in thermografische inspectie, kennis van nen 1010 en vaste installaties biedt een meerwaarde. Ga op zoek naar een deskundige instelling die qua certificatie door de verzekeraar wordt erkend.

Veel gestelde vragen

image 7

Als experts op het gebied van keuring van elektrisch gereedschap informeren we u graag over de gestelde eisen en procedures.

In welke frequentie dienen arbeidsmiddelen volgens de Arbowet gekeurd te worden?

Elektrische arbeidsmiddelen moeten minimaal één keer per jaar geïnspecteerd worden om te voldoen aan de Arbowetgeving.

Welke specifieke elektrische gereedschappen vallen onder de verplichte keuring?

Alle elektrische handgereedschappen die gebruikt worden onder arbeidsomstandigheden zijn onderhevig aan de verplichte keuring volgens de NEN 3140 norm.

Wat zijn de standaard kosten voor het keuren van elektrisch gereedschap?

De kosten voor het keuren van elektrisch gereedschap kunnen variëren, echter liggen deze meestal in de range van enkele tientjes per item.

Is er een mogelijkheid om elektrisch gereedschap op locatie te laten keuren?

Ja, het is mogelijk om een keurmeester naar uw locatie te laten komen voor het keuren van uw elektrisch gereedschap om de veiligheid ervan te waarborgen.

Waar kan ik een cursus volgen voor het keuren van elektrisch gereedschap?

Cursussen voor het zelf keuren van elektrisch gereedschap zijn beschikbaar via gespecialiseerde trainingsinstituten en keuringsinstanties.

Zijn ZZP’ers ook verplicht hun elektrisch gereedschap te laten keuren?

Ook als ZZP’er dient u zich te houden aan de regelgeving omtrent de keuring van elektrisch gereedschap; u bent verantwoordelijk voor veilig werkmateriaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *