nen2559-keuren

Brandblussers keuren

Brandblussers zijn onmisbaar voor de veiligheid in jouw bedrijf. Met adequate blusapparatuur kunnen beginnende brandjes in de kiem worden gesmoord. Dit beperkt niet alleen de schade, maar ook de kans op letsel bij medewerkers en bezoekers. Het is dan ook niet voor niets dat brandblussers periodiek gekeurd moeten worden. Op deze manier garandeer je dat jouw brandblussers ook werken op het moment dat ze echt nodig zijn.

Welke soorten brandblussers zijn er?

Onder brandblussers worden apparaten verstaan die als doel hebben om een brand te doven. Grofweg worden er drie typen brandblusapparaten onderscheiden:

 • Handblusapparaten: Dit zijn draagbare blusapparaten van maximaal 10-12 kg. Dit zijn de bekende brandblussers die aan de muur hangen in openbare gebouwen. De brandblussers zijn vaak gevuld met CO2, poeder, of met andere soorten blusschuim.
 • Verrijdbare brandblusapparaten: Dit zijn brandblussers met een grotere capaciteit die niet draagbaar zijn, maar op wielen staan. Deze brandblussers hebben vaak een capaciteit van 50-100 kg. Hierdoor kan je grotere branden doven die buiten het bereik van een brandslanghaspels zijn.
 • Brandslanghaspels: Dit zijn brandslangen die aan de muur hangen. Vaak zijn deze voorzien van een brandslang van 20 meter of meer. Brandslangen vind je vaak in panden groter dan 500 m2. Het grote voordeel is dat er bij een brandslang continu watertoevoer is, dit in tegenstelling tot de twee eerder beschreven blusmiddelen. Tip: lees hier Wat de maximale lengte van een brandslanghaspel moet zijn.
 • Droge blusleidingen: Deze vind je vrijwel alleen in hoge gebouwen. Waarom? Zodra er in hoge gebouwen brand uitbreekt kost het veel tijd voor de brandweer om brandslangen uit te rollen. Je vindt vaak één droge blusleiding op iedere verdieping. Dit zorgt ervoor dat de brandweer snel hun eigen slangen op het systeem kan aansluiten. De brandweer kan zo snel water omhoog pompen en de brand bestrijden op de verdieping waar deze is uitgebroken.

Keuringsnormen voor elektrisch gereedschap

Keuringsnormen zijn er om de veiligheid van blusmiddelen te bewaken. Je wil namelijk niet dat deze middelen niet functioneren als je ze écht nodig hebt. Deze normen worden vastgesteld door Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut. Er zijn vier verschillende NEN-normen die belangrijk zijn voor het keuren van blusmiddelen binnen een bedrijf.

 • NEN 2559 is van toepassing op handblusapparaten. In deze norm staat beschreven hoe gecontroleerd moet worden dat een draagbaar blusapparaat nog in goede staat is. In de norm staan ook aanwijzingen over onderhoud en revisie.
 • NEN 2659 is een vergelijkbare norm als de NEN 2559, maar dan voor verrijdbare bluswagens. Tijdens een keuring worden de bluswagens op dezelfde punten gecontroleerd als handblusapparaten.
 • NEN 671-3 is een norm waarin geregeld is hoe brandslanghaspels gecontroleerd en onderhouden moeten worden.
 • NEN 1594 is een norm voor de kwaliteit van droge blusleidingen. De norm is van toepassing voor blusleidingen in gebouwen tot 70 meter. Voor grotere gebouwen gelden andere eisen. Ook deze zijn in de norm opgenomen.
 • NEN 4001: Deze norm is niet relevant voor de onderhoud en controle van de apparaten. Deze norm bepaalt hoeveel brandbluscapaciteit er in een gebouw aanwezig moet zijn. Omdat het gebruik van een gebouw kan veranderen, is het belangrijk om regelmatig te controleren of je nog aan deze norm voldoet.

De verplichting om brandblussers te keuren, geldt alleen voor professionele en openbare settings. Een brandblusser in een restaurant, fabriekshal of ziekenhuis moet dus regelmatig geïnspecteerd worden door een deskundige. Bij een brandblusser in de thuissituatie geldt dat je deze zelf moet controleren.

Keuren brandblussers

Wat zijn belangrijke controlepunten

Bij de controle van brandblussers worden deze op verschillende punten gekeurd. In het geval van verrijdbare en draagbare brandblussers wordt naast een visuele controle op beschadigingen en roest, ook de verzegeling, leeftijd en druk gecontroleerd. Ook worden de afdichting, het gewicht en de staat van de slang en de spuitmond gecheckt.

Bij brandslanghaspels wordt er bijvoorbeeld ook gekeken naar de bevestiging van de haspelkast aan de muur, de kwaliteit van de kast zelf en de slanggeleider. In het geval van droge blusleidingen wordt de leiding zelf en de koppeling voor brandslangen goed geïnspecteerd.

Er staan ook eisen in de norm over het onderhoud. Handbrandblussers worden na vijf en na vijftien jaar uitgebreid onderhouden en na tien jaar gereviseerd. Na twintig jaar mag een handbrandblusser niet meer gebruikt worden.

Hoe vaak moeten brandblussers gekeurd worden?

Het is lange tijd zo geweest dat brandblussers eens per jaar gekeurd moesten worden. In het bouwbesluit van 2012 is besloten om deze frequentie te verlagen naar eens per twee jaar.

Wettelijk is er dus geen noodzaak om vaker dan eens in de twee jaar de blusmiddelen te keuren. Het is echter wel verstandig om de voorwaarden van je verzekering te raadplegen. In sommige situaties eist een verzekeraar dat de keuring wel jaarlijks plaatsvindt.

Wie mag een keuring uitvoeren?

Een keuring volgens de genoemde NEN 2559, 2659 of 671 normen mag alleen uitgevoerd worden door een REOB-erkend onderhoudsbedrijf. Het is dus niet mogelijk om de inspecties zelf uit te voeren.

Het registreren van keuringen

Het is belangrijk dat je aan kunt tonen dat jouw bedrijf voldoet aan de normen die van toepassing zijn op jouw type brandblusapparaten. Daarom moet er op de brandblusser en op een andere plaats een registratie wordt bijgehouden. Hierin moet onder meer staan:

 • Het type brandblusser en de productiedatum
 • Naam van het onderhoudsbedrijf
 • De historie van de brandblusser. Is deze goedgekeurd of afgekeurd? Wanneer is de brandblusser voor het laatst onderhouden of gereviseerd?

Tooltagger materieelbeheer is een systeem dat bedrijven en instellingen de mogelijkheid geeft om de bevindingen van de keuringen van blusapparatuur te beschrijven. Hiermee kun je altijd aantonen dat jouw blusmiddelen voldoen aan de norm. Bovendien word je tijdig op de hoogte gesteld als een van jouw blusmiddelen gekeurd moet worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *